Despre Strategia Națională
de Educație Financiară

Strategia Națională de Educație Financiară (SNEF) reprezintă un demers comun al Ministerului Educației și Cercetării, Băncii Naționale a României, Ministerului Finanțelor, Autorităţii de Supraveghere Financiară și al Asociației Române a Băncilor. Cele cinci instituții au încheiat, în iulie 2018, Acordul de colaborare pentru realizarea de activități comune în domeniul educației financiare și elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară.

Acordul reprezintă expresia concretă a recunoașterii importanței educației financiare de către părțile semnatare şi creează cadrul inter-instituțional pentru coordonarea eforturilor părților semnatare în domeniul educației financiare și pentru demararea etapelor premergătoare elaborării SNEF.

Demersul este susținut de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică în domeniul educației financiare, prin Programul de Constituență al Ministerului de Finanţe din Olanda. Acesta urmărește acordarea de asistență tehnică în implementarea unor inițiative de educație financiară în mai multe ţări inclusiv în România, privind:

  • Stabilirea nivelului actual de cultură financiară și identificarea priorităților și a grupurilor țintă;
  • Elaborarea și implementarea unei Strategii Naționale de Educație Financiară;
  • Dezvoltarea și implementarea unor acțiuni eficiente pentru promovarea culturii financiare.

Strategia de Educație Financiară urmărește creșterea nivelului de cunoștințe și abilități financiare ale cetățenilor, ajutându-i să gestioneze riscurile asociate unui acces din ce în ce mai facil la servicii financiare tot mai diverse și să beneficieze într-o măsură cât mai mare de avantajele oferite de acestea, inclusiv prin consolidarea situației și perspectivelor lor financiare.

Realizarea unei Strategii Naționale de Educație Financiară reprezintă o soluție validată de practica europeană și internațională pentru impulsionarea creșterii gradului de educație financiară.

Se asigură astfel implementarea unei abordări coordonate, unitare și sistematice a acestei problematici pe termen lung, îmbunătățind eficiența acțiunilor și proiectelor de educație financiară și adresarea cât mai bună a obiectivelor stabilite.

Etapele necesare elaborării Strategiei Naționale de Educație Financiară prevăd realizarea „Cărții albe” – respectiv a listei actorilor angrenați în activități sau proiecte din domeniul educației financiare – a unui studiu național referitor la nivelul actual al cunoștințelor din domeniul educației financiare și, la final, a Strategiei propriu-zise.

Un astfel de demers este nu doar oportun, dar și necesar în vederea reducerii decalajelor existente, decalaje care situează România pe poziția 123 din 143 de țări la nivel global și pe ultimul loc în cadrul Uniunii Europene din punct de vedere al gradului de educație financiară a populației.