Aparatele de marcat electronice fiscale

1. Despre aparatele de marcat electronice fiscale
Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, operatorii economici care încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
Instituirea acestei obligații a fost determinată de necesitatea de a:
combate fraudele fiscale;
institui unei pârghii care să conducă la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și la diminuarea evaziunii fiscale;
întări supravegherea și controlul activității operatorilor economici;
crește gradul de încredere al populației în corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici, cât și în colectarea corectă de către organele fiscale a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat;
stimula competitivitatea și mediul de afaceri onest.
2. Care sunt activităţile exceptate de la obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale?
Potrivit OUG nr. 28/1999, sunt exceptate de la obligația de a utiliza aparat de marcat, următoarele activități
comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
serviciul public de transport persoane cu metroul, precum şi serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei localităţi, pe bază de bilete sau abonamente tipărite, conform legii; serviciul public de transport persoane cu metroul este asimilat cu transportul local;
activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;
efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile;
transportul rutier internaţional contra cost de persoane.
3. Ce tipuri de aparate de marcat electronice fiscale se pot utiliza
Aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999.
4. Care sunt obligaţiile operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale:
să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora vor elibera şi factură;
este interzisă emiterea și înmânarea către clienți a altor documente care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate, în afara bonurilor fiscale;
să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la art. 1 alin. (9), (10) şi (10^1)1 din OUG nr. 28/1999.
Este bine să știi că poți obține informații suplimentare despre aparatele de marcat electronice fiscale accesând următoarele link – uri:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Prezentare_case_de_marcat.pdf;
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Ghid_case_marcat_05102018.pdf.

1. Despre aparatele de marcat electronice fiscale

-

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, operatorii economici care încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Instituirea acestei obligații a fost determinată de necesitatea de a:

 • combate fraudele fiscale;
 • institui o pârghie care să conducă la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și la diminuarea evaziunii fiscale;
 • întări supravegherea și controlul activității operatorilor economici;
 • crește gradul de încredere a populației în corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici, cât și în colectarea corectă de către organele fiscale a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat;
 • stimula competitivitatea și mediul de afaceri onest.
2. Care sunt activităţile exceptate de la obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale?

+

Potrivit OUG nr. 28/1999, sunt exceptate de la obligația de a utiliza aparat de marcat, următoarele activități

 • comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 • vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
 • serviciul public de transport persoane cu metroul, precum şi serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei localităţi, pe bază de bilete sau abonamente tipărite, conform legii; serviciul public de transport persoane cu metroul este asimilat cu transportul local;
 • activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
 • activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
 • activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
 • vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
 • comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
 • serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 • vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
 • încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;
 • efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
 • serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 • activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile;
 • transportul rutier internaţional contra cost de persoane.
3. Ce tipuri de aparate de marcat electronice fiscale se pot utiliza

+

Aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999.

4. Care sunt obligaţiile operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale:

+

 • să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora vor elibera şi factură;
 • este interzisă emiterea și înmânarea către clienți a altor documente care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate, în afara bonurilor fiscale;
 • să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la art. 1 alin. (9), (10) şi (10^1)1 din OUG nr. 28/1999.
Este bine să știi că poți obține informații

+

Este bine să știi că poți obține informații suplimentare despre aparatele de marcat electronice fiscale accesând următoarele link – uri:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Prezentare_case_de_marcat.pdf;
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Ghid_case_marcat_05102018.pdf.