Titlurile de stat

1. Titlurile de stat reprezintă instrumente financiare care atestă datoria publică și care sunt emise în prezent în formă dematerializată, ceea ce presupune că evidența dreptului de proprietate este menținută în format electronic și nu pe suport hârtie. Titlurile de stat se pot emite în monedă naţională sau în valută, pe diverse maturități. Termenii și condițiile financiare aplicabile fiecărei emisiuni de titluri de stat sunt prevăzute în prospectul de emisiune;

2. Persoanele fizice au posibilitatea cumpărării de titluri de stat prin intermediul mai multor canale de distribuție, și anume pe piața interbancară prin intermediul băncilor care au calitatea de dealeri primari, unități ale Trezoreriei Statului și oficii poștale ale Companiei “Poșta Română”, titlurile de stat având caracteristici diferite în funcție de canalul ales;

3. În general, titlurile de stat emise pe piața interbancară se adresează în principal investitorilor persoane juridice dar și persoane fizice, cu un grad mai ridicat de cunoștinte privind piețele financiare, iar cele emise prin intermediul Programului Tezaur sunt destinate exclusiv persoanelor fizice (a se vedea Secțiunea – Ghidul investitorului în titluri de stat românești emise pe piața interbancară internă și Secțiunea Programul Tezaur pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor – www.mfinante.gov.ro);

4. În alegerea canalului de cumpărare trebuie să ai în vedere în principal:

 • Să te informezi în prealabil asupra termenilor financiari aplicabili fiecărei emisiuni – citește cu atenție fiecare prospect de emisiune în care sunt precizate maturitatea titlurilor, dobânda și datele de rambursare ale dobânzii și capitalului investit;
 • Suma pe care intenționezi să o investești și orizontul de timp pe care îl ai în vedere pentru a menține investiția;
 • Dacă dorești să tranzacționezi titlurile de stat sau să le păstrezi până la maturitatea acestora;
 • Care sunt costurile aferente (comisioane și tarife).

5. Avantajele investiției în titluri de stat sunt:

 • Siguranţa capitalului investit – titlurile de stat sunt garantate integral de către statul român atât din punct de vedere al capitalului, cât și al dobânzii aferente;
 • Veniturile realizate din deţinerea și transferul titlurilor de stat nu sunt impozabile.
Titlurile de stat

-

1. Titlurile de stat reprezintă instrumente financiare care atestă datoria publică și care sunt emise în prezent în formă dematerializată, ceea ce presupune că evidența dreptului de proprietate este menținută în format electronic și nu pe suport hârtie. Titlurile de stat se pot emite în monedă naţională sau în valută, pe diverse maturități. Termenii și condițiile financiare aplicabile fiecărei emisiuni de titluri de stat sunt prevăzute în prospectul de emisiune;

2. Persoanele fizice au posibilitatea cumpărării de titluri de stat prin intermediul mai multor canale de distribuție, și anume pe piața interbancară prin intermediul băncilor care au calitatea de dealeri primari, unități ale Trezoreriei Statului și oficii poștale ale Companiei “Poșta Română”, titlurile de stat având caracteristici diferite în funcție de canalul ales;

3. În general, titlurile de stat emise pe piața interbancară se adresează în principal investitorilor persoane juridice dar și persoane fizice, cu un grad mai ridicat de cunoștinte privind piețele financiare, iar cele emise prin intermediul Programului Tezaur sunt destinate exclusiv persoanelor fizice (a se vedea Secțiunea – Ghidul investitorului în titluri de stat românești emise pe piața interbancară internă și Secțiunea Programul Tezaur pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor – www.mfinante.gov.ro);

4. În alegerea canalului de cumpărare trebuie să ai în vedere în principal:

 • Să te informezi în prealabil asupra termenilor financiari aplicabili fiecărei emisiuni – citește cu atenție fiecare prospect de emisiune în care sunt precizate maturitatea titlurilor, dobânda și datele de rambursare ale dobânzii și capitalului investit;
 • Suma pe care intenționezi să o investești și orizontul de timp pe care îl ai în vedere pentru a menține investiția;
 • Dacă dorești să tranzacționezi titlurile de stat sau să le păstrezi până la maturitatea acestora;
 • Care sunt costurile aferente (comisioane și tarife).

5. Avantajele investiției în titluri de stat sunt:

 • Siguranţa capitalului investit – titlurile de stat sunt garantate integral de către statul român atât din punct de vedere al capitalului, cât și al dobânzii aferente;
 • Veniturile realizate din deţinerea și transferul titlurilor de stat nu sunt impozabile.