Cum și unde îți poți plăti obligațiile fiscale?

Dacă ai obligații de plată reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, le poți achita prin următoarele modalități:
prin virament bancar;
cu numerar;
prin mandat poștal;
cu cardul bancar, on–line sau la casierii (numai pentru persoanele fizice).
E bine să știi că poți obține informații suplimentare consultând Broșura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală publicată pe site-ul ANAF în secțiunea Asistență contribuabili, rubrica Ghiduri curente sau accesând următorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/brosura_plati/brosura_plati.htm

Cum și unde îți poți plăti obligațiile fiscale?

-

Dacă ai obligații de plată reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, le poți achita prin următoarele modalități:

  • prin virament bancar;
  • cu numerar;
  • prin mandat poștal;
  • cu cardul bancar, on–line sau la casierii (numai pentru persoanele fizice).

E bine să știi că poți obține informații suplimentare consultând Broșura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală publicată pe site-ul ANAF în secțiunea Asistență contribuabili, rubrica Ghiduri curente sau accesând următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/brosura_plati/brosura_plati.htm