Sfaturi practice pensiile private

I. Beneficiul principal al sistemului de pensii private este dat de faptul că toate contribuțiile tale sunt în proprietatea ta din momentul în care acestea sunt virate în contul personal din cadrul fondului de pensii ales. Poți urmări evoluția contribuțiilor tale la fondul de pensii administrate privat – Pilon II cu ajutorul contului on-line pus la dispoziție de administratorul fondului tău. După pensionare ai dreptul să utilizezi activul personal pentru încasarea pensiei private.

II. Înainte de a adera la un fond de pensii administrat privat, trebuie să parcurgi următoarele etape:
a) să te informezi asupra sistemului de pensii administrate privat;
b) să selectezi fondul de pensii la care vrei să aderi;
c) să colaborezi cu administratorul fondului de pensii dorit pentru aderare sau cu agentul de marketing al fondului respectiv;
d) să semnezi actul individual de aderare;
e) să știi că dobândirea calităţii de participant la fondul de pensii se obține prin confirmarea validării actului individual de aderare.

III. Alegerea unui fond de pensii administrat privat trebuie să aibă ca principal criteriu gradul de risc şi indicatorii de performanţă, dar și costurile aferente activităţii de administrare şi experienţa sau renumele companiei care administrează acest fond. Un prim pas în alegerea unui fond de pensii constă în consultarea paginii de internet a A.S.F. – www.asfromania.ro, pentru a afla dacă A.S.F. a autorizat atât societatea de pensii (administratorul) cât şi fondul de pensii unde se doreşte a fi participant. Dacă administratorul fondului de pensii nu are un istoric pe piaţa de profil din România, decizia de aderare se poate lua în funcţie de notorietatea şi prestigiul societăţii de pensii, precum şi funcție de strategia de investiţii, pe baza prospectului schemei de pensii.

IV. Pentru a putea beneficia de pensia facultativă, condiţiile legale impun ca participantul să aibă o vârstă de cel puţin 60 de ani, să fi efectuat cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) la fond şi să deţină o sumă minimă acumulată în contul individual la fondul de pensii facultative Pilon III. Dacă nu se acumulează 90 de contribuţii sau suma din cont nu este suficientă pentru o pensie minimă, participantului i se acordă o plată unică.

V. Avantajele Pilonului III sunt următoarele:
a) primești mai mulţi bani când ieşi la pensie;
b) nu plătești impozit pentru contribuţie dacă aceasta este mai mică decât echivalentul a 400 euro/an angajator/angajat;
c) suma cu care contribui se deduce din impozitul pe venit (în condițiile de deductibilitate precizate mai sus);
d) ești protejat financiar: la 60 de ani, suma acumulată în cont va fi la dispoziţia ta;
e) în caz de invaliditate permanentă ai dreptul să folosești activul personal în conformitate cu normele adoptate de ASF;
f) în cazul decesului înainte de pensionare, moştenitorii (conform actului de succesiune și a normelor legale aflate în vigoare) vor putea beneficia de banii din contul tău.
g) ai libertatea de a decide asupra fondul de pensii la care vrei să contribui, nivelul contribuţiei şi perioada de cotizare.

VI. Este bine să știi că ASF publică atât Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor, cât și orice modificare privind suspendarea sau retragerea autorizaţiilor. Retragerea autorizației ASF poate fi realizată la cerere, ca sancțiune sau când numărul de participanţi a scăzut şi se menţine sub minimul legal timp de un trimestru. Lunar, ASF publică:
a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni;
b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni;
c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor.

VII. La alegerea unui fond de pensii trebuie să ţinem cont de profilul de risc, de costurile aferente activităţii de administrare, precum şi de experienţa sau renumele companiei care administrează fondul de pensii private. Trebuie precizat că este ilegal pentru un angajator să impună alegerea unui anumit fond de pensii angajaţilor săi.

Beneficiul principal al sistemului de pensii private

-

este dat de faptul că toate contribuțiile tale sunt în proprietatea ta din momentul în care acestea sunt virate în contul personal din cadrul fondului de pensii ales. Poți urmări evoluția contribuțiilor tale la fondul de pensii administrate privat – Pilon II cu ajutorul contului on-line pus la dispoziție de administratorul fondului tău. După pensionare ai dreptul să utilizezi activul personal pentru încasarea pensiei private.

Înainte de a adera la un fond de pensii administrat privat

+

trebuie să parcurgi următoarele etape:
a) să te informezi asupra sistemului de pensii administrate privat;
b) să selectezi fondul de pensii la care vrei să aderi;
c) să colaborezi cu administratorul fondului de pensii dorit pentru aderare sau cu agentul de marketing al fondului respectiv;
d) să semnezi actul individual de aderare;
e) să știi că dobândirea calităţii de participant la fondul de pensii se obține prin confirmarea validării actului individual de aderare.

Alegerea unui fond de pensii administrat privat

+

trebuie să aibă ca principal criteriu gradul de risc şi indicatorii de performanţă, dar și costurile aferente activităţii de administrare şi experienţa sau renumele companiei care administrează acest fond. Un prim pas în alegerea unui fond de pensii constă în consultarea paginii de internet a A.S.F. – www.asfromania.ro, pentru a afla dacă A.S.F. a autorizat atât societatea de pensii (administratorul) cât şi fondul de pensii unde se doreşte a fi participant. Dacă administratorul fondului de pensii nu are un istoric pe piaţa de profil din România, decizia de aderare se poate lua în funcţie de notorietatea şi prestigiul societăţii de pensii, precum şi în funcție de strategia de investiţii, pe baza prospectului schemei de pensii.

Pentru a putea beneficia de pensia facultativă,

+

condiţiile legale impun ca participantul să aibă o vârstă de cel puţin 60 de ani, să fi efectuat cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) la fond şi să deţină o sumă minimă acumulată în contul individual la fondul de pensii facultative Pilon III. Dacă nu se acumulează 90 de contribuţii sau suma din cont nu este suficientă pentru o pensie minimă, participantului i se acordă o plată unică.

Avantajele Pilonului III sunt următoarele:

+

a) primești mai mulţi bani când ieşi la pensie;
b) nu plătești impozit pentru contribuţie dacă aceasta este mai mică decât echivalentul a 400 euro/an angajator/angajat;
c) suma cu care contribui se deduce din impozitul pe venit (în condițiile de deductibilitate precizate mai sus);
d) ești protejat financiar: la 60 de ani, suma acumulată în cont va fi la dispoziţia ta;
e) în caz de invaliditate permanentă ai dreptul să folosești activul personal în conformitate cu normele adoptate de ASF;
f) în cazul decesului înainte de pensionare, moştenitorii (conform actului de succesiune și a normelor legale aflate în vigoare) vor putea beneficia de banii din contul tău.
g) ai libertatea de a decide asupra fondul de pensii la care vrei să contribui, nivelul contribuţiei şi perioada de cotizare.

Este bine să știi că

+

ASF publică atât Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor, cât și orice modificare privind suspendarea sau retragerea autorizaţiilor. Retragerea autorizației ASF poate fi realizată la cerere, ca sancțiune sau când numărul de participanţi a scăzut şi se menţine sub minimul legal timp de un trimestru. Lunar, ASF publică:
a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni;
b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni;
c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor.

La alegerea unui fond de pensii trebuie să ţinem cont...

+

de profilul de risc, de costurile aferente activităţii de administrare, precum şi de experienţa sau renumele companiei care administrează fondul de pensii private. Trebuie precizat că este ilegal pentru un angajator să impună alegerea unui anumit fond de pensii angajaţilor săi.