Bonurile fiscale

1. Care sunt elementele obligatorii cuprinse în conţinutul bonului fiscal?
Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puţin:
denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent;
adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
logotipul şi seria fiscală ale aparatului;
numărul de ordine;
data şi ora emiterii;
denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat;
preţul sau tariful unitar;
cantitatea;
valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă;
valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă;
valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
unitatea de măsură;
codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.
2. Care sunt drepturile și obligaţiile clientului:
în cazul în care operatorii economici nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, acesta este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal;
în cazul refuzului de a emite și înmâna bonul fiscal, clientul poate beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.
3. Recomandări privind conduita clientului în cazul refuzului operatorului economic de a emite și respectiv înmâna bonul fiscal:
să solicite în mod expres eliberarea și înmânarea bonului fiscal în situația în care acesta nu este înmânat din proprie inițiativă de comerciant;
să aștepte un interval rezonabil de timp care să permită operatorului economic efectuarea operațiunilor de eliberare și respectiv de înmânare a bonului fiscal, în funcție de situația concretă în care se află, respectiv un magazin, un restaurant, o unitate de prestări servicii, etc.;
să nu părăsească unitatea comercială înainte de a apela serviciul TelVerde la nr. de telefon 0800.800.085;
în cazul unui refuz al comerciantului să invoce dreptul legal pe care îl are de a primi un bon fiscal, de a participa la loteria bonurilor fiscale și de a beneficia de bun sau serviciu fără plata contravalorii acestuia;
în cazul în care nici în urma acestor demersuri nu primește un bon fiscal, indiferent de motivul invocat de comerciant (nu are casă de marcat, aceasta nu este fiscalizată sau este defectă) să apeleze serviciul TelVerde, unde poate semnala nerespectarea legii fiscale de către comerciant;
în cazul în care casa de marcat este defectă, comerciantul poate înmâna clientului o chitanță, precum și factură la cererea acestuia;
plata contravalorii bunului sau serviciului trebuie făcută concomitent cu înmânarea bonului fiscal.
După sesizarea serviciului Tel Verde petentul va fi contactat în termen de maxim 30 zile calendaristice de către un reprezentant al ANAF, pentru a i se comunica modul de soluționare a sesizării. Confirmarea primirii sesizării împreună cu numărul de înregistrare poate fi preluată telefonic de la structura de relaţii publice a instituţiei destinatare.

1. Care sunt elementele obligatorii cuprinse în conţinutul bonului fiscal?

-

Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puţin:

 • denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent;
 • adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • logotipul şi seria fiscală ale aparatului;
 • numărul de ordine;
 • data şi ora emiterii;
 • denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat;
 • preţul sau tariful unitar;
 • cantitatea;
 • valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă;
 • valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
 • valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă;
 • valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
 • unitatea de măsură;
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.
2. Care sunt drepturile și obligaţiile clientului:

+

 • în cazul în care operatorii economici nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, acesta este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal;
 • în cazul refuzului de a emite și înmâna bonul fiscal, clientul poate beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.
3. Recomandări privind conduita clientului în cazul refuzului operatorului economic de a emite și respectiv înmâna bonul fiscal:

+

 • să solicite în mod expres eliberarea și înmânarea bonului fiscal în situația în care acesta nu este înmânat din proprie inițiativă de comerciant;
 • să aștepte un interval rezonabil de timp care să permită operatorului economic efectuarea operațiunilor de eliberare și respectiv de înmânare a bonului fiscal, în funcție de situația concretă în care se află, respectiv un magazin, un restaurant, o unitate de prestări servicii, etc.;
 • în cazul unui refuz al comerciantului să invoce dreptul legal pe care îl are de a primi un bon fiscal, de a participa la loteria bonurilor fiscale și de a beneficia de bun sau serviciu fără plata contravalorii acestuia;
 • în cazul în care nici în urma acestor demersuri nu primește un bon fiscal, indiferent de motivul invocat de comerciant (nu are casă de marcat, aceasta nu este fiscalizată sau este defectă) să apeleze serviciul TelVerde, unde poate semnala nerespectarea legii fiscale de către comerciant;
 • să nu părăsească unitatea comercială înainte de a apela serviciul TelVerde la nr. de telefon 0800.800.085;
 • în cazul în care casa de marcat este defectă, comerciantul poate înmâna clientului o chitanță, precum și factură la cererea acestuia;
 • plata contravalorii bunului sau serviciului trebuie făcută concomitent cu înmânarea bonului fiscal.

După sesizarea serviciului Tel Verde petentul va fi contactat în termen de maxim 30 zile calendaristice de către un reprezentant al ANAF, pentru a i se comunica modul de soluționare a sesizării. Confirmarea primirii sesizării împreună cu numărul de înregistrare poate fi preluată telefonic de la structura de relaţii publice a instituţiei destinatare.